Print
Sub-categories: Nastupi 
Naziv Event Datum
Listopad 2019
KONCERT GAZDE - Đurđevac, Velika martinjska špelancija !!! Đurđevac, centar, šator 25.10.2019
KONCERT GAZDE - Donja Subica !!! Gradska sportska dvorana, Donja Stubica 27.10.2019
Studeni 2019
KONCERT GAZDE - ¸Vinica !!! Martinje u Vinici, šator 08.11.2019
KONCERT GAZDE - Beli Manastir !!! Beli Manastir, proslava dana grada Sv. Martin 09.11.2019
HRT snimanje emisije Lijepom našom - Virje !!! Virje, sportska dvorana 13.11.2019
KONCERT GAZDE - Trajštof (Austrija) !!! Trajštof, Gradišće, Austrija 16.11.2019
Prosinac 2019
KONCERT GAZDE - Supetar , Brač !!! Supetar 07.12.2019
AUSTRALIA TOUR 2019/2020 - Melbourne !!! Croatian Catholic Centre Sunshine 31.12.2019
Siječanj 2020
AUSTRALIA TOUR 2019/2020 - Melbourne !!! Croatian Catholic Centre Springvale 03.01.2020
AUSTRALIA TOUR 2019/2020 - Adelaide !!! Croatian Sports Centre Adelaide 04.01.2020
AUSTRALIA TOUR 2019/2020 - Wollongong !!! Croatian Catholic centre Figtree 10.01.2020
AUSTRALIA TOUR 2019/2020 - Sydney !!! King Tom club 11.01.2020